Informació

Avís legal

Benvingut a la pàgina web d’S.Trias, S.A.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.galetesfarners.com és un domini de l’empresa S.Trias, S.A., amb CIF A17062068 i domicili social a Ctra. Sant Hilari s/n Km 0,700 – 17430 – Santa Coloma de Farners, GIRONA i amb Registre Mercantil de Girona Tom 457, Foli 173, del Full número GI-8940, Inscripció 1a.

 

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent-hi la introducció de virus o similars.

 

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals S.Trias, S.A. o les empreses del seu grup són titulars o tenen les llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

 

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un espai WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar sense connexió, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

S.Trias, S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervíncles.

S.Trias, S.A. no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

– Interferències, interrupcions, falles, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat de l’espai Web.

– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorregut d’aquest espai WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant a qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spides”, … o eines similars utilitzades amb la finalitat d’emmagatzemar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc WEB.

 

5 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

Per visualitzar la política de privacitat premi el següent enllaç en relació amb la llei de protecció de dades.

 

6– LEGISLACIÓ

Per la resolució de totes les qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es fan en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les dues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització, els Jutjats i Tribunals de Girona.